Localització de flotes de vehicles

Protegeixi els seus desplaçaments, Informeu-vos de l'estat del vehicle, Assegureu-vos contra emergències. La quota del servei inclou: Localització del vehicle, tot tipus d'Alertes si la grua mou el vehicle, Crida automàtica d'auxili i localització i control des de la nostra Central Receptora d'Alarmes CRA.

Sistema de seguretat i localització:

La seguretat del teu vehicle garantida amb BPS SISTEMES.
Entre els seus productes estrella es troben les solucions de seguretat per a vehicles i persones. De fàcil instal·lació.
Aquest servei és molt senzill d'instal·lar i d'utilitzar. Simplement el sistema de seguretat està connectat a la Central d'Alarmes de BPS SISTEMES que és l'encarregada d'activar el protocol de seguretat quant rebi la primera alerta de la localització del vehicle.

Un dels avantatges principals dels sistemes de seguretat és que en el cas que et robin el cotxe, BPS SISTEMES posa en marxa el pla protocol de seguretat per localitzar el vehicle amb la major brevetat posible. Tots els vehicles estan connectats amb la Central a través d'un sistema de localització GPS / GSM a temps real, que permet veure en quin punt es troba el cotxe en qualsevol moment del dia. Gràcies a aquest localitzador de vehicles et sentiràs més segur i protegit.

BPS SISTEMES vigila el teu vehicle per assegurar que sempre estigui en bones condicions i el tens sempre localitzat.

En cas d'accident trucada automàtica d'auxili:

Si es produeix un accident

1. L'alarma emet un senyal.
2. La Central Receptora d'BPS SISTEMES notificarà el servei d'emergència indicant la seva localització.
3. L'ajuda s'envia de forma instantània.

El sistema de localització també permet tenir un Botó SOS, que davant d'una situació d'emergència, amb només un botó, s'emet una alarma silenciosa a la nostra Central que posarà en marxa el protocol de seguretat i la localització del vehicle. En cas de verificació mitjançant el sistema d'àudio, des de la nostra Central verifiquem el que succeeix a l'interior del vehicle.

També permet el sensor d'impactes. La nostra Central rep el salt d'alarma en el cas que es produeixi un impacte.

 

Tot aquest sistema té una quota mensual de 16 € / mensuals