Control d'accessos i presència

BPS SISTEMES gestiona diversos sistemes de control d'accessos i presència que li permet controlar i restringir accessos a les estades que triï i supervisar horaris de persones que prestin serveis a la seva llar (jardiners, serveis de manteniment, etc.).

El control d´accessos també té aplicació en entorns on cal restringir l´accés únicament per a grups o persones autoritzades, com ara comunitats de propietaris, accessos a plantes restringides en ascensors (trasters, pàrquings, etc.) i en general al control de l´obertura de portes per a zones comuns i privades.

Aquests sistemes no necessiten estar connectats a cap element i poden funcionar de manera autònoma fent funcions restrictives d´accés i processar de forma simple l´obertura o tancament d´una porta, segons els permisos creats pel client en codi o horari.

També es poden vincular a sistemes de seguretat que emetin un senyal d´alarma o d´avís a una central receptora d´alarmes o centres de control del propi client.