Televigilància i control de circuits tancats de televisió (CCTV)

Televigilància i control de circuits tancats de televisió (CCTV)

La tele vigilància permet detectar les falses alarmes de forma ràpida i fàcil a través de la transmissió d'imatges, i així mateix, permet una resposta immediata davant un intent d'intrusió. Quant la central detecta una alarma, verifica la intrusió a través de les imatges i els operadors comuniquen immediatament amb les Forces de Seguretat informant amb tot detall del succés i facilitant i agilitzant la seva tasca.

Les imatges d'una intrusió queden registrades i arxivades per a posteriors identificacions. Les càmeres registren contínuament, de manera que és possible controlar les instal·lacions en tot moment, podent a adaptar l'operativa del servei en base a les necessitats de cada client.

Els nostres equips de tele vigilància o circuit tancat de televisió (CCTV), són capaços d'adaptar-se a tot tipus de necessitats de seguretat, permetent vigilar des de l'interior d'una estada concreta fins als carrers d'una gran ciutat. Les imatges obtingudes per les diferents càmeres poden ser transmeses a distància o, fins i tot, al despatx d'un determinat servei per al control de personal, maquinària, processos industrials, etc.

El control de la informació obtinguda per les càmeres no només serveix per detectar intents d'intrusió, sinó que pot desencadenar l'actuació de diferents serveis (vigilància, metges, bombers, etc.) amb la garantia que ofereix poder veure directament una imatge i fer-se així una composició dels fets que estan succeint. Les imatges obtingudes es poden imprimir, gravar en diferents suports, i tot una infinitat de possibilitats que la informàtica aporta al món del vídeo.

Tots els treballs d'instal·lació i manteniment de sistemes són realitzats per l'equip tècnic de BPS SISTEMES, dirigits per un director de Sistemes, un Enginyer de Sistemes i el responsable del servei tècnic. El servei tècnic de BPS SISTEMES aquesta operatiu les 24 hores els 365 dies de l'any.