902 107 720

Solicitar servicio

Solicitar Servicio

Los campos marcados con asterisco * son obligatorios

Tipo de consulta: *

Nombre y Apellidos: *

Empresa:

Email: *

Teléfono:*

Comentarios:

Términos legales

BPS SISTEMAS, en compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades l’informa que les seves dades seran incorporades en un fitxer automatitzat, prèviament comunicat a l’Agència de Protecció de Dades. L’ús de les seves dades tindrà caràcter confidencial i es faran servir exclusivament per poder prestar els nostres serveis.

 

Disposa de 30 dies per manifestar la teva negativa al tractament, en cas de no manifestar-se a aquest respecte entendrem que accedeix a l’anomenat tractament. La totalitat de les dades que ens ha proporcionat són imprescindibles per a la finalitat esmentada.

 

Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició previstos a la Llei 15/1999. BPS SISTEMAS, C/ Arizala, 43-45 de Barcelona és el responsable del tractament de l’anomenat fitxer automatitzat.

BPS SISTEMAS, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos le informa de que sus datos serán incorporados a un fichero automatizado, previamente comunicado a la Agencia de Protección de Datos . El uso de sus datos tendrá carácter confidencial y se utilizarán exclusivamente para poder prestar nuestros servicios.

 

Dispone de 30 días para manifestar su negativa al tratamiento, en caso de no manifestarse al respecto entenderemos que accede al llamado tratamiento. La totalidad de los datos que nos ha proporcionado son imprescindibles para la finalidad mencionada.

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación  y oposición previstos en la Ley 15/1999. BPS SISTEMAS, C / Arizala, 43-45 de Barcelona es el responsable del tratamiento de dicho fichero automatizado.

He leído y acepto los términos legales (Leer términos)